Dodaj punkty

WPROWADŹ CZTEROZNAKOWY KOD KTÓRY OTRZYMAŁEŚ/-AŚ W TRAKCIE WYDARZENIA.